กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างกลโรงงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11, 280 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกลับลักษณะงาน โดยมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีและมีหนังสือรับรองความสามารถ
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • ช่างไม้
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11, 280 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกลับลักษณะงาน โดยมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีและมีหนังสือรับรองความสามารถ
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกลับลักษณะงาน โดยมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองความสามารถ
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • ช่างประณีตศิลป์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ หรือมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกลับลักษณะงาน โดยมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองความสามารถ
   • เพศชาย/หญิง
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • และ มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
   • เพศชาย/หญิง
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ตัดเย็บผ้า)
  • ค่าจ้าง – 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • และ มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างดี
   • เพศชาย/หญิง
   • เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์