สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 6 อัตรา


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 29 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์