สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คุณสมบัติ

  • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กองความมั่นคงระหว่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์