กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา


กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารชั้นประทวน
  • จำนวน : 70 อัตรา
   • ชาย : 40 อัตรา
   • หญิง : 30 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์