สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขต 1 กรกฎาคม 2563

ปฏิบัติืงานที่ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จ.ขอนแก่น

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • สาขา ช่างก่อสร้างและโยธา 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาก่อสร้าง ,วิศวกรรมโยธา ,อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง / โยธา ,เทคโนโลยีก่อสร้าง / โยธา / อุตสาหกรรมโยธา /วิศวกรรมก่อสร้าง
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติืงานที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต

 • พนักงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การจัดการ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหาร)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ปฏิบัติืงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ,เวชนิเทศ ,ดิจิตอลมีเดีย ,ออกแบบดิจิตอลอาร์ท ,นฤมิตศิลป์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปฏิบัติืงานที่ วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • สาขา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ ,
  • สาขา ช่างยนต์ 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ปฏิบัติืงานที่ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างเชื่อมโลหะ ,เทคนิคโลหะ/โลหะการ ,ช่างเชื่อมประสาน ,วิศวกรรมอุตสาหการโลหะ / เชื่อมโลหะ ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สำหรับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์