กองทัพอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างประปา
  • เพศชาย 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 11,280 + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิ ปวช. สาขาก่อสร้าง หรือเกี่ยวข้องกับงาน
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 10,430 + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิ ม.ต้น – ม.ปลาย ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่

 • กองบิน 41 กองทัพอากาศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบััติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง กองบังคับการ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์