กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างโลหะ เครื่องกลการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์