สำนักงานสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด มุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์