.ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) ข้าราชการ วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 67 อัตรา

/ 1,648 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 67 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

 • จำนวน 50 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การจัดการ ,ธุรกิจศึกษา ,บัญชีการเงิน

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

นิติกรปฏิบัติการ

 • จำนวน 6 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)

 • จำนวน 7 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมสุขาภิบาล ,วิศวกรรมชลประทาน ,วิศวกรรมโครงสร้าง ,วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
มีผลคะแนนทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: กรุงเทพมหานคร, การจัดการ, การเงิน/การบัญชี, ชุมชน/สิ่งแวดล้อม, ตรวจสอบภายใน, นิติกร/นิติศาสตร์, นโยบายและแผน, บริหารธุรกิจ, วิศวกร, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, เศรษฐศาสตร์
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)