องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1 อัตรา


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ,วิศวกรรมความปลอดภัย
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์