ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 อัตรา


ม.มหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  • อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
   • อายุไม่เกิน 29 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์