ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 20,090/23,440บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ – กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • อายุไม่เกิน 40 ปี
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
   • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
   • หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์