กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์