กรมพลศึกษา รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมพลศึกษา รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางนันทนาการ ทางการจัดการการกีฬา ทางการจัดการนันทนาการ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และศึกษาศาสตร์ทางนันทนาการ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพลศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์