กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 20 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,850 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า
 • นายท้ายเรือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า
 • ต้นกลเรือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราร่าตอบแทน : 11,850 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน จากกรมเจ้าท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)