สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • พนักงานประจำสำนักงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์