สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคลชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์