กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง (ผู้พิการ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์