ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน- ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการเงิน ,บัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรม ,การบริหารจัดการอาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ- ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์