สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รับสมัครเป็นลูกจ้างสำนักงาน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างสำนักงาน 2 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เลขานุการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การจัดการ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • นักวิชาการปฏิบัติงาน (ด้านธุรการ)
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,มนุษยศาสตร์ ,สังคมศาสตร์ ,การจัดการ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์