สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

 • รับสมัคร 9 – 15 กรกฎาคม 2563
 • พนักงานบริหารทั่วไป (บริหารทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

 • รับสมัคร 8 – 14 กรกฎาคม 2563
 • พนักงานบริหารทั่วไป (บริหารทั่วไป)
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยวสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 • รับสมัคร 8 – 14 กรกฎาคม 2563
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาธุรกิจศึกษาด้านบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,บัญชีการเงิน
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์