สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 41 อัตรา ครั้งที่ 1/2563


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 41 อัตรา ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน – 41 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท ทางการศึกษา หรือปริญญาโทสาขาอื่นที่ก.ค.ศ กำหนด

วิชาเอก

 • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 อัตรา
 • คณิตศาสตร์
  • วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 อัตรา
 • สังคมศึกษา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
 • พลศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป 1 อัตรา
 • จิตวิทยาการศึกษา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 1 อัตรา
 • เทคโนโลยีการศึกษา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 1 อัตรา
 • ทฤษฎีศิลป์
  • วิทยาลัยช่างศิลป 1 อัตรา
 • เครื่องเคลือบดินเผา
  • วิทยาลัยช่างศิลป 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-โขนพระ
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-โขนลิง
  • คณะศิลปศึกษา 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-ละครพระ
  • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 อัตรา
  • คณะศิลปศึกษา 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-ละครนาง
  • คณะศิลปศึกษา 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
  • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-ระนาดเอก
  • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-เครื่องหนัง
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-จะเข้
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-ซออู้
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-เครื่องสาย
  • คณะศิลปศึกษา 1 อัตรา
 • ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2 อัตรา
 • คีตศิลป์ไทย-ขับร้องหญิง
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • คีตศิลป์ไทย
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล-คลาริเน็ตหรือโอโบ
  • วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล-แซกโซโฟน
  • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล-เปียโน
  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล-เพอร์คัสชั่น
  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล-ทรัมเป็ต
  • วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-21 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์