กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

นักวิชาการขนส่ง

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • วุฒิ : ปวช. สาขา ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ส่วนการเงินและบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักบริหารการคลังและรายได้

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์