คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 114 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 114 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน : 114 อัตรา
   • คณิตศาสตร์ : 23 อัตรา
   • ภาษาไทย : 18 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ : 15 อัตรา
   • ฟิสิกส์ : 2 อัตรา
   • เคมี : 2 อัตรา
   • พลศึกษา : 5 อัตรา
   • ดนตรีศึกษา : 1 อัตรา
   • ดนตรีไทย : 3 อัตรา
   • นาฏศิลป์ : 1 อัตรา
   • อุตสาหกรรมศิลป์ : 1 อัตรา
   • เกษตรกรรม : 2 อัตรา
   • ประถมศึกษา : 21 อัตรา
   • ปฐมวัย : 19 อัตรา
   • จิตวิทยาและการแนะแนว : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร
    • อัตราเงินเดือน : 15,800 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,800 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
   • อัตราเงินเดือน : 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์