คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 39 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 39 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
 • จำนวน : 39 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 10 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 4 อัตรา
  • กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาประถมศึกษา 9 อัตรา
  • กลุ่มวิชาปฐมวัย 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  • กลุ่มชาการเงินและการบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • 15,050 – 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์(ภาค ก)
 • สอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ(ภาค ข)
 • สอบสัมภาษณ์(ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์