สำนักงานปศุสัตว์กาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสัตวบาล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
   • มีความรู้และความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์