กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา


กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • จำนวน : 40 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สถิติ และสาขาทางภาษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์