สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 20,000 – 23,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาจากเอกสารประกอบการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์