สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัคร 20 – 22 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับสมัคร 20 – 24 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/การสอนวิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ
  • เงินเดือน : 18,000 บาท

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รับสมัคร 20 – 24 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน ,เขียนแบบเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์เขียนแบบ ,เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต ,วิศวกรรมการผลิต ,อุตสาหการเครื่องมือกล ,วิศวกรรมอุตสาหการการจัดการผลิต ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างกลโรงงาน ,อุตสาหกรรมศิลป์การผลิต ,อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ,เทคโนโลยีการผลิต ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ,วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ,วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต ,การจัดการการผลิต ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ,วิศวกรรมถ่ายวัสดุช่างกลโรงงาน
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัคร 20 – 24 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รับสมัคร 14 – 24 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมโทรคมนาคม ,อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร ,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัคร 14 – 20 กรกฎาคม 2563

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/การสอนวิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์