คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • ภาษามลายู 1 อัตรา
   • พุทธศาสนา 1 อัตรา
   • ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
 • เ++ กษตร 1 อัตรา
  • ประถมศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน

 • 15,050 – 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์(ภาค ก)
 • สอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ(ภาค ข)
 • สอบสัมภาษณ์(ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์