กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,300 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,200 บาท
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 7,500 – 8,300 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น – ม.ปลาย – ปวช. ทุกสาขา
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 7,500 – 10,200 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น – ม.ปลาย – ปวช. – ปวส. ทุกสาขา
  • มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 7,500 – 8,300 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น – ม.ปลาย – ปวช. ทุกสาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์