สถาบันทันตกรรม รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ ความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคลชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์