กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้พิการ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประมง จังหวัด น่าน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์