กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์