การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) รับสมัครเป็นพนักงานการท่าเรือ 25 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา


การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานการท่าเรือ 25 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ วุฒิ : ปริญญาตรี

 • สถาปนิก
  • วุฒิ : สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • วิศวกรไฟฟ้า
  • วุฒิ : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • วิศวกรโยธา
  • วุฒิ : สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านโยธา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • นิติกร
  • วุฒิ : สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • บุคลากร
  • วุฒิ : สาขาอักษรศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • วุฒิ : สาขาอักษรศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการ
  • วุฒิ : สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • วุฒิ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วุฒิ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS

ตำแหน่งที่เปิดรับ วุฒิ : ปวส.

 • พนักงานบัญชี
  • วุฒิ : สาขาบัญชี
  • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • พนักงานพัสดุ
  • วุฒิ : สาขาบัญชี ,การตลาด ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การเงินและการธนาคาร
  • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ช่างเทคนิค(งานช่างกลึง)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาเทคนิคการผลิต ,เทคนิคโลหะ
 • ช่างเทคนิค(งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาเทคนิคเครื่องกล
 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาเทคนิคเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท
 • ช่างเทคนิค(งานซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาเทคนิคเครื่องกล
 • ช่างเทคนิค(งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาเทคนิคเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ ,เมคคาทรอนิกส์
 • พนักงานการสินค้า
  • วุฒิ : สาขาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ วุฒิ : ปวช. – ม.ต้น – ม.ปลาย

 • พนักงานช่างกลเรือ (ช่างไฟฟ้า)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ,เหล่าทหารช่างยุทธโยธาไฟฟ้า ,ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 ,ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามช่างกลของเรือกลเดินทะเล ,ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
 • พนักงานช่างกลเรือ (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์ ,ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 ,ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามช่างกลของเรือกลเดินทะเล ,ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
 • ช่างเทคนิค(งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาช่างยนต์
 • พนักงานสื่อสาร(พนักงานวิทยุ)
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาการสื่อสารจากโรงเรียนสื่อสารทหารบก/ทหารเรือ/ทหารอากาศ ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างโทรคมนาคม ,ไฟฟ้าแลtะอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พนักงานสำรวจร่องน้ำ
  • เพศชาย
  • วุฒิ : สาขาสำรวจ ,สถาปัตยกรรม ,ช่างก่อสร้าง ,โยธา
 • พยาบาล (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
  • วุฒิ : สาขาผู้ช่วยทันตแพทย์
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
  • เพศชาย
  • วุฒิ : ทุกสาขา
 • พนักงานปากเรือ (พนักงานขุด)
  • วุฒิ : ทุกสาขา ,นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2 ,ลูกเรือยามสะพานเดินเรือช่องเรือกลเดินทะเล

เงินเดือน

 • วุฒิ ปริญญาตรี : 15,000 – 17,830 บาท
 • วุฒิ ปวส. : 12,690 – 13,410 บาท
 • วุฒิ ปวช. – ม.ต้น – ม.ปลาย : 9,580 – 10,740 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์