สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 1 อัตรา


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ( วุฒิปริญญาโท ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยี วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถ
  • การออกแบบการสอน Instructional Design
  • การออกแบบกราฟิก
  • ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
  • การฝึกอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
  • การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
  • การคิดสร้างสรรค์สื่อ
  • การใช้โปรแกรมตัดต่อ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์