คณะกรรมการศึกษาธิการเชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 51 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 51 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • การศึกษาพิเศษ 3 อัตรา
 • เกษตร 6 อัตรา
 • คหกรรม 2 อัตรา
 • ดนตรี 5 อัตรา
 • ดนตรีไทย 1 อัตรา
 • ดนตรีสากล 2 อัตรา
 • ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ 2 อัตรา
 • อัตราประถมศึกษา 6 อัตรา
 • ฟิสิกส์ 1 อัตรา
 • ช่างยนต์ 1 อัตรา
 • (รวม 51 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์