สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 1 อัตรา


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถ
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • การใช้โปรแกรม Microsoft office
  • การจัดการข้อมูล
  • การสื่อสาร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์