กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
 • เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบัญชี/เลขานุการ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/บัญชี/การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์