กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

นักวิชาการประมง

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,.000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพ/วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/เทคโนโลยีการผลิต จากที่เกี่ยวข้องกับการประมง และสัตว์น้ำ
 • ปฏิบัติงานที่ กองประมงต่างประเทศ

นักภูมิศาสตร์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,.000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ภูมิศาสตร์/ภูมิศาสตร์แผนที่/แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ/ภูมิสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์