สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์