สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขากฎหมาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี
 • นักวิจัย ( ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสาร )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีอายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot
 • นักวิจัย ( ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีอายุงานรวม 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบทางจิตวิทยาและคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์
 • สมัครผ่านทางอีเมล recruitment@dti.or.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์