ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 เชียงราย รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 เชียงราย กรมประมง รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์บริหารจัดการด่วนตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 เชียงราย กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้พิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 13 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์