สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 นครสวรรค์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา 3 อัตรา


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 นครสวรรค์ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 นครสวรรค์
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอนที่กำหนด
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบึงนาราง สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ปฏิบัติ

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 8 นครสวรรค์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์