กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักพันาสังคมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการตลาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
  • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  • นิติกรปฏิบัติการ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์