กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักภูมิศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์แผนที่ แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์