บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
  • ภาคความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์