กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.3) 1 อัตรา


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จังหวัดเลย
  • วุฒืการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์