กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิย์ด้านต่างประเทศ และด้านกฎหมาย 4 อัตรา


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิย์ด้านต่างประเทศ และด้านกฎหมาย 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ)
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ภาษา วรรณคดี การจัดการ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย)
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-18 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์