กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมการจัดหางาน รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการแรงงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ทุกตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์